Deputatul Varga Glad: se pot depune cereri de finanţare în cadrul Schemei de granturi pentru consorţii şcolare

Deputatul Varga Glad: se pot depune cereri de finanţare în cadrul Schemei de granturi pentru consorţii şcolareDeputatul Varga Glad se pot depune cereri de finanţare în cadrul Schemei de granturi pentru consorţii şcolare

Deputatul Varga Glad se pot depune cereri de finanţare în cadrul Schemei de granturi pentru consorţii şcolare

Deputatul Varga Glad a anunțat că până la data de 8 mai 2024, se pot depune cereri de finanţare în cadrul Schemei de granturi pentru consorţii şcolare, inclusă în Componenta PNRR C15 Educaţie, Investiţia 12.

Obiectivul Investiției îl constituie creșterea accesului elevilor din zonele cu declin demografic, la educație de calitate, prin accesul la campusuri școlare rurale moderne, care să consolideze mediul educațional rural.

Vor fi susținute investiții care să sprijine îndeplinirea obiectivului prin:

  • asigurarea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea consorțiilor și campusurilor școlare rurale,
  • dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a clădirilor nou construite, inclusiv dotarea cu un parc auto pentru a asigura transportul zilnic al elevilor și pentru excursiile școlare.

Se are în vedere construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic, conform standardului NZEB.

Acestea vor reprezenta infrastructura școlară, constând în spații de învățământ, spații de cazare, cantine, baze sportive, săli de lectură, bibliotecă, spații de recreere care vor deservi unitățile de învățământ preuniversitar, din cadrul consorțiilor școlare care le vor utiliza în comun.

Solicitanţii eligibili sunt:

  • Grupurile de acțiune locală (GAL-urile), care trebuie să includă obligatoriu ca entități partenere, UAT-urile în care se află unitățile de învățământ la care sunt înmatriculați elevii/copiii (care reprezintă grupul țintă al proiectului);
  • Parteneriate locale care pot fi formate din: grupurile de acțiune locală (GAL)/ asocieri de grupuri de acțiune locală (asocieri de GAL-uri), unități de învățământ și unități administrativ-teritoriale;
  • Alte forme de asociere ale unităților administrativ-teritoriale (UAT).

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 29.970.000 euro, valoarea maximă eligibilă nerambursabilă a unui proiect fiind de 7,5 milioane euro.

Sursă: Facebook Varga Glad

Articolul Deputatul Varga Glad: se pot depune cereri de finanţare în cadrul Schemei de granturi pentru consorţii şcolare apare prima dată în PNL media.Vezi postara pe siteul pnl.ro

No Comments

Post A Comment