Biroul Politic
al PNL Sector 3
Andrei-Baciu

Andrei Baciu

Președinte

Deține în prezent funcția de Președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. În perioada anterioară, din decembrie 2019, Andrei a fost Secretar de Stat la Ministerul Sănătății, având o contribuție semnificativă la formularea și implementarea politicilor în domeniu.

Implicarea sa în peisajul politic nu s-a limitat doar la aspectele legate de sănătate. Din 2022, Andrei Baciu ocupă poziția de Președinte în organizația Sector 3 a Partidului Național Liberal, demonstrând un angajament profund în activitățile civice și de lideriat politic. A deținut de-a lungul timpului funcții importante în cadrul partidului, precum Secretar General al Comisiei Naționale de Sănătate și membru în Biroul Politic, contribuind activ la strategiile și coordonarea inițiativelor politice.

 

4D. Organizaţiile de la nivelul municipiului Bucureşti şi sectoarele acestuia
Art. 39
1. Pe teritoriul fiecărui sector al municipiului Bucureşti, se constituie câte o
organizaţie de sector formată din totalitatea membrilor de partid în conformitate
cu art. 17. La cerere, pot să facă parte şi membri care au domiciliul, reşedinţa sau
locul de muncă în municipiul Bucureşti, dar nu în sectorul respectiv.
2. Pe teritoriul fiecărui sector se pot forma organizaţii zonale (OZ) conduse de un
Birou Politic de Zonă (BPZ). Organizaţiile de zonă au statut de organizaţie locală.
3. La nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti funcţionează Comitetul de
Coordonare al Sectorului din Municipiul Bucureşti (CCSMB), care este organismul
de decizie politică şi organizatorică al activităţii partidului la nivelul sectorului,
precum şi Biroul Politic de Sector (BPSMB), care este organismul de conducere al
activităţii partidului între reuniunile CCSMB.

Helena Raicu

Helena Raicu

Secretar General
Marius-Vintila

Marius-Vintila

Prim -vicepreședinte

Brandl Hildegard Helene

Prim -vicepreședinte
Vicepreședinti
Membri
Trezorier